Thông tin tài liệu


Title: Giao thức quản lý Topology trong mạng không dây ngang hàng
Authors: Phùng Minh Quân
Advisor: Vũ Tuyết Trinh
Keywords: Mạng; Giao thức mạng; Quản lý
Issue Date: 2008
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về sự ra đời và phát triển của mạng không dây P2P, các phương pháp tiếp cận bài toán quản lý topology cho mạng không dây P2P, vị trí của giao thức quản lý topology trong từng giao thức. Quản lý kết nối và tắt bật của các nút mạng. Đưa ra một số ví dụ minh hoạ cho việc lựa chọn các giao thức quản lý topology một cách phù hợp.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/12475
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 104525.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,29 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 104525-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 82,02 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.