Thông tin tài liệu


Title: Khai phá thông tin trên web và ứng dụng xếp hạng các trường đại học Việt Nam
Authors: Đào Thị Ngọc Hân
Advisor: Nguyễn Đức Nghĩa
Keywords: Web site; Ứng dụng
Issue Date: 2008
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về các hệ thống xếp hạng. Các phương pháp xếp hạng. Phân tích hiện trạng và đề xuất cải tổ website các trường đại học Việt Nam.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/12535
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

12

Files in This Item:
Thumbnail
 • 104536.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,82 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 104536-tt(EN).pdf
    Restricted Access
  • Size : 9,02 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 104536-tt(VN).pdf
    Restricted Access
  • Size : 68,71 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.