Thông tin tài liệu


Title: Đánh giá sụt giảm điện áp ngắn hạn trên lưới điện truyền tải
Authors: Lê Thị Thu Hằng
Advisor: Bạch Quốc Khánh
Keywords: Điện áp; Lưới điện; Đánh giá
Issue Date: 2008
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu tổng quan về chất lượng điện năng, sụt giảm ngắn hạn và các đặc trưng của nó. Trình bày mô hình tính toán sụt giảm điện áp ngắn hạn trên lưới truyền tải; đánh giá Voltage Sags cho lưới điện truyền tải 220KV khu vực miền Bắc của hệ thống điện Việt Nam.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Mạng và hệ thống điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/12538
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

48

VIEWS & DOWNLOAD

35

Files in This Item:
Thumbnail
 • 104539-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 62,34 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 104539.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,25 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.