Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu quá trình quá độ điện áp khi đóng cắt một số phần tử trên hệ thống tải điện 500KV
Authors: Nguyễn Anh Tú
Advisor: Lã Văn Út
Keywords: Điện áp; Truyền tải điện
Issue Date: 2008
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày một số vấn đề lý thuyết liên quan đến các quá trình quá độ điện từ trong hệ thống điện. Giới thiệu chương trình phân tích quá độ điện từ EMTP-RV; tính toán và phân tích quá trình quá độ điện áp khi đóng cắt đường dây, đóng cắt kháng điện trên hệ thống tải điện 500KV.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Mạng và hệ thống điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/12544
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
  • 104547.pdf
      Restricted Access
    • Size : 7,62 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.