Thông tin tài liệu


Title: Xác định vị trí đặt SVC để nâng cao ổn định điện áp
Authors: Nguyễn Hữu Đức
Advisor: Trương Ngọc Minh
Keywords: Điện áp; Hệ thống điện
Issue Date: 2008
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày khái quát về ổn định điện áp, một số biện pháp ngăn ngừa sự sụp đổ điện áp; lý thuyết giao nhau tại điểm yên ngựa. Nghiên cứu cấu tạo, nguyên lý điều khiển, các mô hình phục vụ của thiết bị bù tĩnh điều khiển bằng thyristor (SVC) từ đó xác định vị trí đặt SVC để nâng cao ổn định điện áp.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Mạng và hệ thống điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/12552
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
  • 104556.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,05 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.