Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh cho Công ty rượu Hà Nội đến năm 2020
Authors: Nguyễn Ngọc Đức
Advisor: Ngô Trần Ánh
Keywords: Kinh doanh; Chiến lược
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu cơ sở lý thuyết về xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh và quản trị chiến lược; phân tích thực trạng và xây dựng chiến lược cho Công ty rượu Hà Nội đến năm 2020
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/1258
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

12

Files in This Item:
Thumbnail
  • 000000207786.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,1 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.