Thông tin tài liệu


Title: Thiết kế mạng thông tin di động toàn quốc sử dụng công nghệ W-CDMA
Authors: Nguyễn Đăng Bình
Advisor: Nguyễn Vũ Sơn
Keywords: Mạng di động; Thiết kế
Issue Date: 2008
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Nghiên cứu tìm hiểu các vấn đề về công nghệ WCDMA, ứng dụng thực tiễn đề xuất kế hoạch triển khai mạng di động toàn quốc sử dụng công nghệ WCDMA.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Kỹ thuật điện tử -
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/12590
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 104561.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,02 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 104561-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 67,53 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.