Thông tin tài liệu


Title: Tổng quan công nghệ WSNs và kỹ thuật định tuyến tiếp kiệm năng lượng trong WSNs
Authors: Nguyễn Thị Minh Nguyệt
Advisor: Nguyễn Quốc Trung
Keywords: Kỹ thuật mạng; Mạng cảm biến
Issue Date: 2008
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan của mạng cảm biến không dây ( WSNs) và các giao thức định tuyến trong WSNs qua chương trình mô phỏng giao thức chọn đường Leach.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Kỹ thuật điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/12591
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
  • 104562.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,77 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.