Thông tin tài liệu


Title: Một số thuật toán ảo hóa trung tâm dữ liệu hướng tới tiết kiệm năng lượng
Authors: Hoàng Trung Hiếu
Advisor: Nguyễn Hữu Thanh
Keywords: Trung tâm dữ liệu; Thuật toán ảo
Issue Date: 2018
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Ảo hóa và ảo hóa mạng trung tâm dữ liệu. Vấn đề nhúng trung tâm dữ liệu ảo đảm bảo hiệu quả về năng lượng. Xây dựng thuật toán. Đánh giá hiệu năng.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/12753
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

21

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 312351.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,78 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 312351-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 101,45 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.