Thông tin tài liệu


Title: Khảo sát ảnh hưởng của một số thông số công nghệ trong quá trình xử lý nhiệt định hình đến sự thay đổi ánh màu của vải len tại Công ty cổ phần dệt may Liên Phương
Authors: Đỗ Tấn Thịnh
Advisor: Chu Diệu Hương
Keywords: Vải len; Công ty cổ phần dệt may Liên Phương
Issue Date: 2018
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu nguồn gốc vải len, cấu trúc và tính chất của len, vật liệu thuốc nhuộm sử dụng trên vải len, nguyên lý màu sắc, đo lường màu sắc, các công đoạn hoàn tất vải tại Công ty cổ phần Dệt may Liên Phương. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả khảo sát sự thay đổi ánh màu; ảnh hưởng của độ ẩm, nhiệt độ đến sự thay đổi ánh màu của vật liệu.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/12761
Appears in Collections:Ths-Dệt may - Thời trang
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.