Thông tin tài liệu


Title: Khảo sát ảnh hưởng của tỉ lệ pha trộn sợi dẫn điện đến các tính chất của vải sử dụng làm quần áo bảo vệ
Authors: Nguyễn Duy Hưng
Advisor: Vũ Thị Hồng Khanh
Keywords: Vải
Issue Date: 2018
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan quần áo và vải dệt chống tĩnh điện, các phương pháp chế tạo vải chống tĩnh điện, vải bảo hộ lao động cài sợi dây dẫn điện trên thị trường. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả chế tạo 3 loại vải chống tĩnh điện, xác định tỉ lệ sợi dẫn điện trên vải, kết quả kiểm tra các đặc trưng cấu trúc của vải,...
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/12769
Appears in Collections:Ths-Dệt may - Thời trang
ABSTRACTS VIEWS

15

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.