Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng phần mềm tự động chấm công nhân viên dựa trên nhận dạng giọng nói
Authors: Nguyễn Anh Tuấn
Advisor: Nguyễn Bình Minh
Keywords: Phần mềm chấm công
Issue Date: 2018
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý thuyết nhận dạng người nói. Các mô hình người nói nâng cao. Thực nghiệm và đánh giá kết quả. Hệ thống chấm công tự động dựa trên nhận diện giọng nói.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/12789
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

30

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 312348.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,89 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 312348-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 135,18 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.