Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu khảo sát sự biến đổi đặc trưng cấu trúc và một số tính chất cơ lý của vật liệu da cá sấu trước và sau khi thuộc da bằng muối crôm
Authors: Nguyễn Thị Thu Hằng
Advisor: Nguyễn Ngọc Thắng
Keywords: Vật liệu; Da cá sấu
Issue Date: 2018
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan công nghệ thuộc da, da cá sấu. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu quy trình công nghệ thuộc da cá sấu bằng crôm; kết quả khảo sát đặc trưng cấu trúc, sự thay đổi màu, tính chất cơ lý của các phân vùng chính trên da cá sấu tươi và da thuộc muối crôm.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/12792
Appears in Collections:Ths-Dệt may - Thời trang
ABSTRACTS VIEWS

71

VIEWS & DOWNLOAD

28

Files in This Item:
Thumbnail
 • 312345-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 247,35 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 312345.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,49 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.