Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu khảo sát sự biến đổi đặc trưng cấu trúc và một số tính chất cơ lý của vật liệu da cá sấu trước và sau khi nhuộm và hoàn tất
Authors: Nguyễn Thị Ngọc Lan
Advisor: Nguyễn Ngọc Thắng
Keywords: Vật liệu; Da cá sấu
Issue Date: 2018
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về cá sấu, công nghệ nhuộm da. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu quá trình nhuộm da cá sấu sau thuộc muối crôm bàng thuốc nhuộm axit; kết quả khảo sát sự biến đổi đặc trưng vi cấu trúc, sự biến đổi màu da, tính chất cơ lý của da cá sấu trước và sau khi nhuộm và hoàn tất.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/12793
Appears in Collections:Ths-Dệt may - Thời trang
ABSTRACTS VIEWS

61

VIEWS & DOWNLOAD

29

Files in This Item:
Thumbnail
 • 312344-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 219,02 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 312344.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,26 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.