Thông tin tài liệu


Title: Công nghệ CDMA: Lý thuyết và ứng dụng
Authors: Vũ Tuấn Anh
Advisor: Nguyễn Văn Khang
Keywords: Thông tin di động
Issue Date: 2008
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về thông tin di động và công nghệ đa truy nhập (CDMA). Nguyên lý cơ bản tạo thành công nghệ CDMA là kỹ thuật trải phổ. Các đặc điểm, ứng dụng của công nghệ CDMA trong thông tin di động.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Điện tử viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/12806
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 104568.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,85 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.