Thông tin tài liệu


Title: Ứng dụng hệ thống ăng ten Mimo trong mạng Wimax di động ở Việt Nam
Authors: Trần Hiếu Hạnh
Advisor: Trần Ngọc Lan
Keywords: Hệ thống ăngten; Mạng di động
Issue Date: 2008
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về Wimax di động, các kỹ thuật MIMO trong hệ thống Wimax di động. Tối ưu kênh MIMO trong hệ thống Wimax di động và tình hình triển khai Wimax di động ở Việt Nam.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Kỹ thuật điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/12807
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 104569.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,42 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 104569-TT-EN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 9,06 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 104569-TT-VN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 71,23 kB

  • Format : Adobe PDF



 • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.