Thông tin tài liệu


Title: Đo và đánh giá chất lượng hệ thống truyền hình số mặt đất DVB - T
Authors: Hoàng Tùng Hưng
Advisor: Nguyễn Nam Quân
Keywords: Truyền hình số
Issue Date: 2008
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về truyền hình số, giới thiệu chi tiết hệ thống truyền hình số mặt đất DVB-T. Phương pháp đo, đánh giá chất lượng các tham số hệ thống truyền hình số mặt đất DVB -T, một số kết quả đo đạc thực tế việc triển khai truyền hình số DVB - T trong điều kiện thực tế ở Việt Nam.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Kỹ thuật điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/12808
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 104570.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,33 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 104570-TT-EN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 10,08 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 104570-TT-VN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 71,91 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.