Thông tin tài liệu


Title: IMS và đề xuất phương án triển khai trên mạng VNPT
Authors: Phạm Mai Loan
Advisor: Nguyễn Quốc Trung
Keywords: Mạng di động; Triển khai
Issue Date: 2008
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Khái niệm về cấu trúc truy nhập độc lập không giới hạn( IMS) và các tổ chức liên quan đến việc chuẩn hoá cấu trúc IMS. Nghiên cứu cấu trúc IMS theo chuẩn 3GPP, xây dựng lớp báo hiệu điều khiển và lớp dịch vụ theo kiến trúc IMS. Xu hướng hội tụ cấu trúc IMS, định hướng xây dựng IMS và lộ trình triển khai IMS trong cấu trúc mạng VNPT.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Kỹ thuật điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/12822
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 104585.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,37 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 104585-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 123,78 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.