Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu, đề xuất tiêu chí đánh giá công nghệ xử lý chất thải, áp dụng thử nghiệm đánh giá công nghệ xử lý nước thải chế biến thuỷ sản tại Việt Nam
Authors: Ngô Hồng Phương
Advisor: Đặng Kim Chi
Keywords: Chất thải; Nước thải; Nhà máy
Issue Date: 2008
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Hiện trạng áp dụng công nghệ xử lý chất thải tại Việt Nam. Phương pháp luận đánh giá công nghệ xử lý chất thải. Công nghệ xử lý nước thải ngành chế biến thuỷ sản và áp dụng các tiêu chí đánh giá cho công nghệ xử lý nước thải của nhà máy chế biến thuỷ sản.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Kỹ Thuật Môi Trường
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/12855
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

21

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 104618.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,04 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 104618-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 81,22 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.