Thông tin tài liệu


Title: Tăng cường khả năng kháng nhiễu của hệ điều khiển bền vững với đối tượng quán tính lớn
Authors: Nguyễn Duy Thắng
Advisor: Nguyễn Văn Mạnh
Keywords: Hệ điều khiển; Kháng nhiễm
Issue Date: 2008
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Đặc tính đối tượng điều chỉnh trong công nghiệp và phương pháp tổng hợp bộ điều khiển PID. Phương pháp tổng hợp bền vững tối ưu và tăng cường khả năng kháng nhiễu.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Công nghệ Nhiệt - Lạnh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/12876
Appears in Collections:Ths-Nhiệt lạnh
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • 101650.pdf
    Restricted Access
  • Size : 734,81 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 104650-Tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 76,74 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.