Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu quy hoạch cải tạo lưới điện phân phối xuất tuyến 22KV, LJ04 của trạm biến áp trung gian 115/22KV Nalae tỉnh Oudomxay CNDCND Lào cho đến năm 2030
Authors: Anouvong Soutthivong
Advisor: Bạch Quốc Khánh
Keywords: Lưới điện; Lào; Trạm biến áp
Issue Date: 2018
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Đánh giá tổng quan phương hướng phát triển kinh tế xã hội và hiện trạng lưới điện của tỉnh Oudomxay, nước CNDCND Lào. Nghiên cứu xác định và dự báo nhu cầu điện năng. Đề xuất các kịch bản cải tạo lưới điện.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/12889
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

67

VIEWS & DOWNLOAD

34

Files in This Item:
Thumbnail
 • 312376-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 158,53 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 312376.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,61 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.