Thông tin tài liệu


Title: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Licogi17
Authors: Nguyễn Ngọc Dương
Advisor: Bùi Xuân Hồi
Keywords: Nguồn nhân lực; Công ty cổ phần Licogi17
Issue Date: 2018
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý luận về quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Phân tích thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Licogi17. Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/12904
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

27

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 312416.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,21 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 312416-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 196,71 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.