Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu chế tạo vật liệu tổ hợp nano oxit sắt carbon ứng dụng trong pin kim loại - khí
Authors: Pham Thị Thủy Triều
Advisor: Bùi Thị Hằng
Keywords: Vật liệu tổ hợp; Oxit sắt cacbon
Issue Date: 2018
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về pin kim loại - khí. Thực nghiệm và các phép đo. Kết quả hình thái học và cấu trúc vật liệu Fe2O3 chế tạo bằng phương pháp sol-gel; đặc trưng điện hóa của F2O3 chế tạo theo quy trình sol-gel 1 và sol-gel 2.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/12922
Appears in Collections:Ths-Vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

69

VIEWS & DOWNLOAD

22

Files in This Item:
Thumbnail
 • 312413.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,01 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 312413-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 372,88 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.