Thông tin tài liệu


Title: Thiết kế và chế tạo ăng-ten lưỡng cực ở tần số quang học =
Other Titles: Design and fabrication of dipole antenna at optical frequency
Authors: Nguyễn Ngọc Sơn
Advisor: Chu Mạnh Hoàng
Keywords: Anten lưỡng cực; Tần số quang học
Issue Date: 2018
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Khảo sát ảnh hưởng của các thông số hình học, của ánh sáng kích thước đến khả năng cộng hưởng của ăng-ten. Chế tạo ăng-ten đã thiết kế bằng phương pháp tự sắp xếp.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/12923
Appears in Collections:Ths-Vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

72

VIEWS & DOWNLOAD

41

Files in This Item:
Thumbnail
 • 312394.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,2 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 312394-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 303,32 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.