Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng mô hình chẩn đoán trạng thái kỹ thuật của hệ thống phun xăng điện tử EFI
Authors: Hoàng Quang Tuấn
Advisor: Phạm Hữu Nam
Keywords: Ô tô; Phun xăng; Hệ thống phun
Issue Date: 2008
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về hệ thống chẩn đoán trên Ôtô. Xây dựng mô hình và thiết kế hệ thống chẩn đoán trạng thái kỹ thuật đối với hệ thống phun xăng điện tử EFI. Khảo sát sự làm việc của hệ thống chẩn đoán.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Cơ Khí Động Lực
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/12932
Appears in Collections:Ths-Cơ khí động lực
ABSTRACTS VIEWS

16

VIEWS & DOWNLOAD

14

Files in This Item:
Thumbnail
 • 104692.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,62 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 104692-TT-EN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 8,28 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.