Thông tin tài liệu


Title: Hoạch định chiến lược phát triển Trường Cao đẳng Cộng đồng Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 20080 - 2015
Authors: Bùi Thị Vân Anh
Advisor: Trần Văn Bình
Keywords: Chiến lược phát triển; Trường cao đẳng
Issue Date: 2008
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý luận về chiến lược phát triển. Phân tích để hình thành và giải pháp thực hiện chiến lược phát triển trường Cao đẳng Cộng đồng Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2008 - 2015.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/12962
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 104790.pdf
      Restricted Access
    • Size : 940,89 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.