Thông tin tài liệu


Title: Tối ưu hệ thống tự động hoá điều khiển quá trình sản xuất
Authors: Trần Ngọc Dũng
Advisor: Nguyễn Huy Phương
Keywords: Sản xuất; Tự động hoá
Issue Date: 2008
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan chung, cơ sở lý thuyết hệ thống tự động hoá quá trình sản xuất. Nêu lên cách xây dựng một số mô hình bài toán tối ưu ở viện dầu khí Việt Nam; phần mềm quản lý tối ưu cho mua sắm vật tư.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Điều khiển tự động
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/12996
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 104879.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,12 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.