Thông tin tài liệu


Title: Cài đặt và đánh giá chất lượng dịch vụ các proxy server mã mở
Authors: Nguyễn Trung Hưng
Advisor: Nguyễn Tuấn Dũng
Keywords: Phần mềm; Cài đặt
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về proxy server. Giới thiệu các phần mềm proxy mã nguồn mở. Cài đặt, thử nghiệm và đánh giá proxy server.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/12999
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310396.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,3 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310396-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 82,03 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.