Thông tin tài liệu


Title: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản ở Điện lực Từ Liêm
Authors: Nguyễn Việt Nga
Advisor: Nguyễn Thị Lan
Keywords: Xây dựng cơ bản; Đầu tư
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận về đầu tư xây dựng cơ bản. Thực trạng tình hình đầu tư xây dựng cơ bản ở Công ty Điện lực Từ Liêm. Phương hướng và một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản ở Điện lực Từ Liêm
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/1300
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000253488.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,32 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000253488-TT.pdf
    Restricted Access
 • (T�m t?t)
  • Size : 175,16 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.