Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu hệ thống chẩn đoán OBD và xây dựng qui trình chẩn đoán lỗi cơ bản trên xe VT650
Authors: Phạm Văn Trung
Advisor: Hoàng Thăng Bình
Keywords: Ô tô
Issue Date: 2018
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về hệ thống chẩn đoán OBD. Nghiên cứu và khảo sát hệ thống OBD trên xe VT650. Xây dựng qui trình chẩn đoán lỗi cơ bản trên xe VT650. Áp dụng qui trình chẩn đoán và đánh giá kết quả.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13013
Appears in Collections:Ths-Cơ khí động lực
ABSTRACTS VIEWS

30

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 312441.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,41 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 312441-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 216,55 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.