Thông tin tài liệu


Title: Đánh giá phân bố các dạng tồn tại của một số kim loại nặng trong nguồn nước sông Cầu
Authors: Nguyễn Mạnh Cường
Advisor: Văn Diệu Anh
Keywords: Nước sông; Sông Cầu
Issue Date: 2018
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về kim loại nặng; đặc tính và ứng dụng của một số kim loại nặng; xác định các dạng tồn tại kim loại nặng trong nguồn nước; tình hình ô nhiễm kim loại nặng trong nguồn nước. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả đánh giá phân bố kim loại nặng trong nguồn nước sông Cầu, giữa nước và trầm tích trên sông Cầu; dự đoán nguồn ô nhiễm kim loại nặng trong trầm tích; một số giải pháp quản lý chất lượng nguồn nước sông Cầu.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13049
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

141

VIEWS & DOWNLOAD

62

Files in This Item:
Thumbnail
 • 312451.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,09 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 312451-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 185,52 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.