Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ứng dụng mạng nơron - mờ nhận dạng hệ phi tuyến
Authors: Nguyễn Văn Cường
Advisor: Nguyễn Trọng Thuần
Keywords: TJ213
Issue Date: 2008
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu mạng nơron mờ, nhận dạng hệ phi tuyến sử dụng mạng nơron mờ và ứng dụng.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Điều khiển và tự động hoá
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13053
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 104884.pdf
    Restricted Access
  • Size : 812,49 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 104884-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 85,44 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.