Thông tin tài liệu


Title: Một số giải pháp Marketing nhằm đẩy mạnh thu hút khách du lịch bằng tàu biển đến Việt Nam
Authors: Nguyễn Lâm Nguyên
Advisor: Phạm Cảnh Huy
Keywords: Du lịch; Tiếp thị; Tàu biển
Issue Date: 2008
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày quá trình hình thành, phát triển, vai trò, nội dung cơ bản của Marketing. Phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh du lịch; đề xuất giải pháp Marketing nhằm đẩy mạnh thu hút khách du lịch tàu biển đến Việt Nam.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13084
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

47

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 104916.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,85 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 104916-TT-EN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 17 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 104916-TT-VN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 132,16 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.