Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh cho Công ty Cổ phần sơn Đồng Nai đến năm 2015
Authors: Lê Kiên Cường
Advisor: Ngô Trần Ánh
Keywords: Kinh doanh; Sản xuất; Chiến lược
Issue Date: 2008
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Sơ lược sự phát triển, cơ cấu tổ chức và các sản phẩm của Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai; đánh giá thực trạng và xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh cho Công ty đến năm 2015.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13086
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 104920.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1.03 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.