Thông tin tài liệu


Title: Một vài mô hình toán trong rủi ro tín dụng
Authors: Trần Đình Tuấn
Advisor: Tống Đình Quỳ
Keywords: Tín dụng; Mô hình toán học
Issue Date: 2008
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về thị trường tài chính, sơ lược các công cụ toán học được sử dụng và một số mô hình toán trong quản lý rủi ro tín dụng cũng như các áp dụng trong quản lý rủi ro tín dụng.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Toán công nghệ
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13129
Appears in Collections:Ths-Toán tin
ABSTRACTS VIEWS

17

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 104986.pdf
      Restricted Access
    • Size : 895,88 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.