Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu hệ thống truyền hình số DVB
Authors: Đỗ Thị Thanh Nga
Advisor: Đoàn Nhân Lộ
Keywords: Truyền hình số; Truyền dữ liệu
Issue Date: 2005
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày các hệ thống DVB sử dụng. Truyền dẫn số vệ tinh S-DVB, mạng cable C-DVB và trạm mặt đất T-DVB. Cấu trúc gói truyền dẫn dữ liệu sử dụng chuẩn MPEG2 và việc quản lý các thông tin về dịch vụ của DVB
Description: Luận văn thạc sỹ ngành Điện tử viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13139
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 129004.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,74 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.