Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ứng dụng bộ khuyếch đại quang trong các hệ thống thông tin quang
Authors: Lê Trung Thành
Advisor: Trần Đức Hân
Keywords: Hệ thống thông tin
Issue Date: 2005
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu tổng quan về hệ thống thông tin cáp sợi quang, kỹ thuật khuyếch đại quang và ứng dụng của nó trong các hệ thống thông tin cáp sợi quang.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Điện tử viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13141
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 129006.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,6 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.