Thông tin tài liệu


Title: Ứng dụng chuẩn TDMB và BIFS CORE2D@LEVEL1 cho tương tác đối tượng truyền hình số trên thiết bị Mobile
Authors: Phạm Thế Hùng
Advisor: Nguyễn Đức Thuận
Keywords: Truyền dữ liệu; Truyền hình số
Issue Date: 2005
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu hệ thống TDMB và các sản phẩm ứng dụng đang được phát triển trên họ SHMobile của tập đoàn phần cứng Renesas Japan (Mitssubisi & Hitachi) hợp tác cùng các tập đoàn và công ty đa quốc gia.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Điện tử viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13142
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 129008.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,32 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.