Thông tin tài liệu


Title: Chuyển mạch nhãn đa giao thức và khả năng ứng dụng tại Việt Nam
Authors: Trương Minh Đức
Advisor: Nguyễn Nam Quân
Keywords: Chuyển mạch; Ứng dụng
Issue Date: 2005
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức MPLS; các giao thức sử dụng trong MPLS; các vấn đề kỹ thuật trong MPLS và khả năng ứng dụng , xu hướng phát triển tại Việt nam.
Description: Luận văn Thạc sỹ kỹ thuật - Ngành Điện tử viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13144
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 129012.pdf
      Restricted Access
    • Size : 852,64 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.