Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu kỹ thuật điều chế và mã hoá trong truyền hình số mặt đất theo tiêu chuẩn Châu Âu DVB-T
Authors: Nguyễn Thành Vinh
Advisor: Đỗ Hoàng Tiến
Keywords: Truyền hình số; Điều chế
Issue Date: 2005
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày một cách tổng quan về truyền hình số, tiêu chuẩn Châu Âu về truyền hình số mặt đất và thử nghiệm truyền hình số tại Việt Nam theo tiêu chuẩn Châu Âu DVB-T.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Điện tử viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13146
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 129014.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,83 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.