Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu công nghệ mạng thế hệ sau NGN
Authors: Tạ Quang Việt
Advisor: Trần Văn Cúc
Keywords: Mạng viễn thông
Issue Date: 2005
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu tổng quan về mạng thế hệ sau; Kiến trúc mạng NGN và dịch vụ; Công nghệ mạng lõi trong NGN; Các giao thức báo hiệu trong mạng NGN và thực trạng triển khai mạng NGN tại Việt nam.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học -Ngành Điện tử viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13147
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 129016.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,85 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.