Thông tin tài liệu


Title: Kỹ thuật định tuyến trong mạng viễn thông
Authors: Trần Thanh Tú
Advisor: Trần Đức Hân
Keywords: Định tuyến; Mạng viễn thông
Issue Date: 2005
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Nêu ra các vấn đề cơ bản về định tuyến, cùng với kỹ thuật định tuyến trong một số mạng điển hình, các thuật toán định tuyến.
Description: Luận văn Thạc sỹ kỹ thuật - Ngành Điện tử viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13154
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 129024.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,25 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.