Thông tin tài liệu


Title: Một số vấn đề về tìm kiếm luật kết hợp trong cơ sở dữ liệu
Authors: Nguyễn Vũ Cương
Advisor: Trần Đình Khang
Keywords: Cơ sở dữ liệu; Dữ liệu; Luật kết hợp
Issue Date: 2005
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu các khái niệm cơ bản về khai phá dữ liệu và tìm kiếm luật kết hợp, tìm kiếm luật kết hợp với các tập mục có trọng số
Description: Luận văn thạc sỹ ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13161
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 129067.pdf
      Restricted Access
    • Size : 927,93 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.