Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu các giải pháp bảo vệ bản quyền cho ảnh số dựa trên miền tần số
Authors: Lê Thanh Nguyệt
Advisor: Nguyễn Thị Hoàng Lan
Keywords: Ảnh số; Bản quyền; Bảo vệ
Issue Date: 2005
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu tổng quan về Watermarking, nghiên cứu giải thuật Watermarking trên miền biến đổi DCT
Description: Luận văn thạc sỹ ngành Xử lý thông tin và truyền thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13164
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
  • 129072.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,28 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.