Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu về E-Learning
Authors: Souphy Sidachanh
Advisor: Nguyễn Linh Giang
Keywords: E-learning; Đào tạo từ xa; Nghiên cứu
Issue Date: 2005
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu tổng quan về mô hình đào tạo từ xa, nghiên cứu về chuẩn Scorm và khảo sát một số hệ thống E-Learning, tổng quan các sản phẩm và so sánh đánh giá các khả năng hỗ trợ Scorm
Description: Luận văn thạc sỹ ngành Xử lý thông tin và truyền thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13170
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

38

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
  • 129079.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,24 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.