Thông tin tài liệu


Title: Tiếp cận tập thô xây dựng cây quyết định đa trị trong khai phá dữ liệu
Authors: Nguyễn Thị Minh Tâm
Advisor: Nguyễn Thanh Thuỷ
Keywords: Cơ sở dữ liệu; Tập thô; Dữ liệu
Issue Date: 2005
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về phát hiện tri thức trong cơ sở dữ liệu, lý thuyết tập thô, cây quyết định đa trị, xây dựng cây quyết định đa trị trên tập thô có độ chính xác thay đổi
Description: Luận văn thạc sỹ ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13177
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
  • 129089.pdf
      Restricted Access
    • Size : 944,73 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.