Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ FPAA trong kỹ thuật đo
Authors: Đỗ Quang Hiệp
Advisor: Phạm Thị Ngọc Yến
Keywords: Chuyển mạch; Kỹ thuật đo
Issue Date: 2005
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về kỹ thuật chuyển mạch. Thế hệ phát triển của FPAA. Cấu trúc chi tiết FPAA. ứng dụng FPAA trong phương pháp đo vận tốc máu.
Description: Luận văn thạc sỹ ngành Điều khiển và tự động hoá
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13183
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 129104.pdf
      Restricted Access
    • Size : 834,53 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.