Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng một dự án cải tiến và hiện đại hoá phòng thí nghiệm đo lường tại bộ môn kỹ thuật đo và tin học công nghiệp
Authors: Trần Thị Thảo
Advisor: Nguyễn Trọng Quế
Keywords: Kỹ thuật đo; Phòng thí nghiệm; Đo lường
Issue Date: 2005
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu mục tiêu, phương hướng, tổ chức phòng thí nghiệm, nội dung các bài thí nghiệm, các thiết bị sử dụng để thực hiện thí nghiệm, bố trí phòng thí nghiệm, các hướng dẫn thí nghiệm.
Description: Luận văn thạc sỹ ngành Điều khiển và tự động hóa
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13184
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 129107.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,09 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.