Thông tin tài liệu


Title: Tính toán phát thải trong công nghiệp năng lượng và biện pháp khắc phục
Authors: Ninh Văn Nam
Advisor: Phạm Văn Hoà
Keywords: Năng lượng; Phát thải
Issue Date: 2005
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Năng lượng và môi trường. Hiện trạng tiêu thụ năng lượng Việt Nam và phát triển năng lượng đến năm 2030. Phương pháp xác định lượng phát thải trong sản xuất và sử dụng năng lượng. Tính toán phát thải khi sản xuất và sử dụng năng lượng. Các biện pháp giảm phát thải.
Description: Luận văn thạc sỹ ngành Kỹ thuật điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13186
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

16

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
  • 129109.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,53 MB

    • Format : Adobe PDF



  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.