Thông tin tài liệu


Title: Chất lượng điện năng
Authors: Trần Hữu Thăng
Advisor: Trần Bách
Keywords: Điện năng; Điều chỉnh
Issue Date: 2005
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về chất lượng điện năng. Các vấn đề về chất lượng điện năng. Sử dụng EMTP (Electromagnetic Transients Program) mô phỏng hệ thống điện. Điều chỉnh điện áp sử dụng thiết bị bù có điều khiển TCR.
Description: Luận văn thạc sỹ ngành Kỹ thuật điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13200
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

17

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 129124.pdf
      Restricted Access
    • Size : 3,26 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.